Sőled Kostivere aardest
Sõled Kostivere aardest (Ajaloo Instituut, AI 3779).