Valuvorm
Valuvorm Lõhavere linnuselt (Ajaloo Instituut, AI 4297:1321).