Valamiskulp
Valamiskulp Arinko III kääpast (Ajaloo Instituut, AI 2591:VI:6).