Lġuaga kirves
Lõuaga kirves Lahepera tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 1984:110).