Lġuaga kirves
Lõuaga kirves Luige Sarapuumäe kivikalmest (Ajaloo Instituut, AI 1999:a:2).