Voolitud luuesemed 
Voolitud luuesemed Tamula asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 4118:819, ?).