Tulekivist nooleots 
Tulekivist nooleots Lemmetsa I asulakohalt (Pärnu Muuseum, PäMu 14642/A2515:1).