Tulekivist nooleotsad 
Tulekivist nooleotsad Tamula asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 3960:91, 4118:2757, 3253, 3680).