Tulekivist nooleotsad
Tulekivist nooleotsad Akali asulakohalt (Tartu Ülikool).