Tulekivist nooleotsad 
Tulekivist nooleotsad Kääpa asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 4245:3192, 4616).