Karlova tüüpi kivikirves 
Karlova tüüpi kivikirves Tubalast (Ajaloo Instituut, AI K 91:55).