Karlova tüüpi kivikirves 
Karlova tüüpi kivikirves Kureselt (Ajaloo Instituut, AI 3590).