Külaseme tüüpi kivikirves 
Külasema tüüpi kivikirves Võhmast (Ajaloo Instituut, AI 3507).