Nöörkeraamika killud 
Nöörkeraamika killud Villa asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 4037:588, 638, 837, 881, 1010).