Nöörkeraamika killud 
Nöörkeraamika killud Lemmetsa I asulakohalt (Pärnu Muuseum, PäMu 14642/A2515:3).