MEREVAIKFIGUURID 

Merevaigust pisiplastika on suhteliselt haruldane leiuliik. Seni on Eesti alalt saadud metsseakujuke Valmast, karuskulptuur Tamulast ja pardifiguuri fragment Akalist.
 

Kirjandust.

Jaanits, L. Jooni kiviaja uskumustest. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis II. Tallinn 1961, 5-70.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982. 

Merevaigust metsseakujuke Valma asulakohalt
Neoliitikum Savifiguurid