ÕNGEVIHID 

Kammkeraamika kultuuride muististest on leitud väikesi, peamiselt kiltkivist lihvitud õngede raskusvihte. Nööri külge kinnitamiseks on nende otstesse tehtud sooned või sälgud.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Kivist §ngeraskused Tamula asulakohalt
Neoliitikum Võrguraskused