Sarvest kirved ja talvad
Sarvest kirved ja talvad Pärnu jõe alamjooksu alalt (Pärnu Muuseum, PäMu 2900/A2301-9, 1/A144, 145, 149, 156, 155).