TUURAD 

Tuurad on valmistatud suurte loomade (peamiselt põdra) toruluudest. Neil on iseloomulik teravaks voolitud lühike teraosa, mis võib olla erineva laiuse ja paksusega. Pärapoolne osa on tasandatud ja voolitud sobivaks varretuseks või jäetud alles luu loomulik kuju. Selliseid esemeid on arvatavasti kasutatud talvel jäässe kalastamiseks aukude raiumiseks, aga võimalik, et neid on tarvitatud ka odaotstena või muude torkeriistadena.
 

Kirjandust

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
 

Luutuura katkend Pulli asulakohalt 

Luutuurad Kunda Lammasmäe asulakohalt 

Mesoliitikum Luust õngekonksud