LUUST JA SARVEST PISTODAD 

Pistodad on tehtud suute loomade toruluust või sarvest. Teraosaga liitub vähem või rohkem väljendusrikas käepide. Tõrvalast leitud eksemplaril on pidemeosa mähitud niinekoore ribaga, Pärnu jõest leitud pistodal on sisse lõigatud näppude kohad. Terasid on mitmesuguse ristlõikega: ovaalne, kuuekandiline või isegi ümarovaalne ja mõnikord ornamenditud graveeritud soontega.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Luust pistoda Tõrvalast 

Sarvest pistoda Pärnu jõe alamjooksu alalt

Luust pistoda Tõrvalast

Mesoliitikum Ahinguotsad