SARV- JA LUUTALVAD 

Sarvtalvad on peamiselt ümmarguse ristlõikega, ühelt poolt lihvitud tera ja tasandatud pinnaga. Valmistatud on need üldiselt põdrasarve jämedatest okstest. Luust on tehtud nii ristteralisi kui õõnestalbu. Töötlus on vähene, tihti piirdub see vaid lihvitud teraosaga. Esineb hambulist tera.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Luutalvad Pulli asulakohalt 

Sarvtalvad Kunda asulakohalt 

Sarvest kirved ja talvad Pärnu jõe alamjooksu alalt 

Luutalvad Narva Joaoru asulakohalt 

Mesoliitikum Varretusauguga sarvest tööriistad