Kilbi käepide 
Kilbi käepide Ehmja kivikalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 554:70).