Kilbi neet 
Kilbi neet Lagedi XV tarandkalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 27:100).