Kilbi neet 
Kilbi neet Lagedi XIV tarandkalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 26:34).