Ilmunud on 2020. aasta Tutulus

Tutulus on laiale lugejaskonnale suunatud Eesti arheoloogiaajakiri, mis ilmub alates 2012. aastast – üks number aastas, aasta lõpus – ja annab ülevaate lõppeva aasta jooksul Eesti arheoloogias toimunust. Värvikas väljaanne sisaldab vaid originaallugusid. Tutulus tutvustab arheoloogiat kui teadusharu, samuti selle uurimissuundi ja -meetodeid, aga ka uute arheoloogiliste kaevamiste tulemusi ja põnevaid leide. Tutulus püüab äratada ja suurendada huvi arheoloogia ja Eesti vanema ajaloo vastu. Ajakiri aitab mõista, mida arheoloogid teevad, kuidas töötavad, milliseid uusi teadmisi nende töö annab ja kuidas selle teadmiseni jõutakse.

2020. aasta numbri kaanelugu räägib 1200. aasta paiku Kukrusel elanud Virumaa naise rõivastuse rekonstrueerimisest kalmeleidude põhjal. Numbri põhiteemadeks on toitumise kajastused arheoloogias, saja aasta möödumine eriala õpetamise algusest Tartu Ülikoolis ning uued vaated Eesti ühiskonnale ja poliitilisele korraldusele muinasaja lõpul. Juttu on ka Salme laevadest leitud viikingikammidest, kiviaegsetest matustest, rooma rauaajast, Mullutu sadamakohast Saaremaal, eri aegade muinasmaastikest, Põhjasõja ajal Tallinna all surnud vene sõdurpoisist ja muust. Lisanduvad tavapärane ülevaade 2020. aasta välitöödest, uute raamatute tutvustus ja soovitus vaadata Läti filmi.

Tutulust annab välja Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakond.