Ilmunud on 2019. aasta Tutulus

Tutulus on laiale lugejaskonnale suunatud Eesti arheoloogiaajakiri, mis ilmub alates 2012. aastast – üks number aastas, aasta lõpus – ja annab ülevaate lõppeva aasta jooksul Eesti arheoloogias toimunust. Värvikas väljaanne sisaldab vaid originaallugusid. Tutulus tutvustab arheoloogiat kui teadusharu, samuti selle uurimissuundi ja -meetodeid, aga ka uute arheoloogiliste kaevamiste tulemusi ja põnevaid leide. Tutulus püüab äratada ja suurendada huvi arheoloogia ja Eesti vanema ajaloo kohta. Ajakiri aitab mõista, mida arheoloogid teevad, kuidas töötavad, milliseid uusi teadmisi nende töö annab ja kuidas selle teadmiseni jõutakse.

2019. aasta numbri kaanelugu räägib metsavendade punkrite arheoloogilisest uurimisest. Aasta leid on 3.–4. sajandist pärinev, Skandinaavia sidemetele viitav kuldvõru Saaremaalt. Juttu tuleb muinasaegsetest ripatsitest, värtnaga ketramisest, vastsündinute ja loodete matmispaigast keskaegses Tartus, kaubaasulast Peipsilt lõunasse viinud viikingiteel, 2019. aasta välitöödest, uutest arheoloogianäitustest ja paljust muust.

Tutulust annab välja Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakond.