Ilmunud on 2021. aasta Tutulus

Eesti arheoloogiaajakirja Tutulus 2021. aasta number on üldjärjestuses kümnes. Jutuks tulevad mõistatuslik pronkskujuke, imeväikestes taimejäänustes ja hambakivis peituv info muistse toidulaua kohta, sõjaeelsete kaevamistulemuste digiteerimisel avastatud kiviaegne maja Narva jõe taga, õnnestunud rauasulatuseksperiment, Eesti osalus Rooma impeeriumi aegses globaliseerumises ja kiviaegsed kivitöötlemistehnikad. On ka koera- ja kurb kassilugu – muistsete koerte suurusest ja kasside nülgimisest keskaegses Tartus. Mitu pikemat ülevaadet räägivad uutest avastustest Lõuna-Eestis. Neis kajastuvad kaevamised Tartus Väikse gildi hoone krundil ja Supilinnas, kus leiti Põhjasõjas langenud sõdurite ühishauad, samuti uuringud Rosma linnamäel, Rannu kirikus ja Tarvastu ordulinnuses. Kaks kaastööd on Pihkva arheoloogidelt: 1268. aasta Rakvere suurlahingu võimalikust eellahingust Narva kose juures ja Pihkva uutest viikingihaudadest. Selle aasta esemelood tutvustavad sarvest kotisulgurit, keskaegseid sukajäänuseid ja 18. sajandi aadlike lauanõusid. Numbrist leiab ka iga-aastased lühemad välitööülevaated ja filmiarvustuse, samuti uue raamatu ja tervenisti kolme uue arheoloogianäituse tutvustused.

Uus Tutulus on müügil alates 15. jaanuarist.

Tutulust saab veebis osta aadressil https://sirvi.eu/ajakirjad/loodusajakirjad/ajalugu/tutulus/