Prillspiraalsõrmus 
Prillspiraalsõrmus Kohtla-Järve II tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 3982:142).