Pronksist spiraalsõrmused 
Pronksist spiraalsõrmused Mõigu-Peetri tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 4877:63, 66).