Nġelad 
Nõelad Ojaveski tarandkalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 349).