Käärid ja pronksist spiraalsõrmus 
Käärid ja pronksist spiraalsõrmus Lehmja Loo I tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 4408:315).