Rooma pronkslamp Kavastu rabast
Rooma pronkslamp Kavastu rabast. L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson 1982.