Luust nooleots 
Luust nooleots Ridala kindlustatud asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 4329:822).