Luust nooleotsad 
Luust nooleotsad Asva kindlustatud asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 4366:634, 1607, 555, 1770, 1285).