Kilbikupal 
Kilbikupal Maidla kivivarekalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 580:4324).