Vőti
Võti Otepää linnuselt (Ajaloo Instituut, AI 4036:III 23).