Noorema rauaaja linnused Eestis
Noorema rauaaja linnused Eestis. 1 - ajajärgu algupoole linnus, 2,3 - ajajärgu teisel poolel kasutatud linnus (2 - varem rajatud, 3 - nooremal rauaajal rajatud), 4 - oletatav noorema rauaaja linnus. Maakondade piirid punkteeritud. Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. 1982.