Kammkeraamika kultuuri muistised
Kammkeraamika kultuuri muistised. 1 - asulakoht; 2 - matustega asulakoht; 3 - enam kui kaks asulakohta; 4 - matmispaik; 5 - merepiir u. 2500 aastat e.Kr.  A. Kriiska 1999