Lokaalsed erinevused narva tüüpi keraamikas
Lokaalsed erinevused narva tüüpi keraamikas. I - asulakoht, II - kolmteist asulakohta,  III - keraamikarühma piir, IV - Litoriinamere maksimumiaegne merepiir. A. Kriiska 1997