Luust nooleotsad 
Luust nooleotsad Tamula asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 4118:2990, 3044, 3385, ?, ?, ?).