Luust nooleotsad 
Luust nooleotsad Kääpa asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 4245:616, 1264, 3662, 3804, 4049, 4284, 4287, 4403).