Luunaasklid Tamula asukohalt 
Luunaasklid Tamula asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 3932:171, 4118;190, 2276, 3389).