Kvartsuuritsad 
Kvartsuuritsad Kõnnu asulakohalt (Ajaloo Instituut AI 4951:3110, 3129, 3875).