Ambsőled 
Ambsõled Kardla aardest (Ajaloo Instituut, AI 2415).