Ambsőlg 
Ambsõlg Piilsi aardest (Ajaloo Instituut, AI 2719).