Rġngaspeaga ehtenġel 
Rõngaspeaga ehtenõel Väike-Kaljust (Ajaloo Instituut, AI 3445).