Savinġud 
Savinõud Kose V kääpast (Ajaloo Instituut, AI 4254:1, 2).