Savinġu 
Savinõu Lindora kääbaskalmistust (Ajaloo Instituut, AI 4285:X:1).