Hililse lateeni tüüpi mõõk Arknast 
Hilise lateeni tüüpi mõõk Arknast (Ajaloo Instituut, AI 2722).