Varase lateeni tüüpi mõõk Jäbara A kivikirstkalmest 
Varase lateeni tüüpi mõõk Jäbara A kivikirstkalmest (Ajaloo 
Instituut, AI 2570:33).