Nuga Jäbara A kivikirstkalmest 
Nuga Jäbara A kivikirstkalmest (Ajaloo Instituut, AI 2570:69).