Nuga Jäbara C tarandkalmest 
Nuga Jäbara C tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 2617:29).